Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier

FINSAM Kopplar samman

Vi erbjuder en neutral arena där professionella kan träffas för att utforska lösningar på gemensamma utmaningar. Med våra upparbetade kontakter hos våra medlemsorganisationer är vi experter på att matcha ihop de personer som behöver träffas för att få saker och ting gjorda.

Läs mer

FINSAM utreder och processleder

Vi tar fram underlag och erbjuder processtöd för att optimera chanserna att ett nytt arbetssätt, ett nytt samarbete eller en ny process skapar största möjliga värde

Läs mer

FINSAM Finansierar

Vi finansierar insatser som skapar värden över tid och som syftar till att fler Malmöbor börjar arbeta eller studera.

Läs mer

Finsambloggen