Bra frågor!

När Finsam i Malmö lyssnar på Malmöbor och anställda skapas kunskapsunderlag som täcker underskottet på kunskap som finns i mellanrummen mellan myndigheternas arbete.

Malmöbornas behov var nyckeln

Tjänsten utreda och processleda skapades med utgångspunkt från ett ständigt behov av kunskap och ett behov av att kunna mötas och diskutera utmaningar. FINSAM erbjuder en neutral arena över tid där fokus ligger på Malmöbornas behov och att skapa värde för dessa.

Underlag som skapar värde

FINSAM i Malmö lyssnar på professionella och Malmöbor i syfte att förstå vad som skapar värde.

Fredrik Neuman
Utredare Finsam i Malmö

En neutral arena

FINSAM i Malmö erbjuder en neutral arena där fokus ligger på Malmöbornas behov. Hos oss kan rätt människor prata om rätt saker. 

Fredrik Neuman
Utredare Finsam i Malmö

Om utreder och processleder

FINSAM tillhandahåller utredningar och processledning för våra medlemmar när de samarbetar med syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Vi har under åren bland annat fått förtroendet att genomföra ett antal utredningar och metodstöd. Djupintervjuer av Malmöbor som presenteras i form kundresor som tydliggör vilka utmaningar de möter är ytterligare något vi regelbundet gör.

Sammanhangsmarkeringar skapar närvaro och möjliggör förändring. Detta använder vi i vår processledning. De metoder som använts genom åren är bl. a. LFA och förändringsteori workshops för att kunna definiera gemensamma utmaningar och omformulera dessa till gemensam handling.

TJÄNSTEN UTREDA OCH PROCESSLEDA GER

  • tillgång till Malmöbornas upplevelser av de tjänster de tar del av
  • tillgång till de professionellas upplevelser av att jobba med arbetslivsinriktad rehabilitering
  • tillgång till strukturerade och meningsfulla samtal med tydliga sammanhangsmarkeringar
  • tillgång till möjligheten att följa en fråga över tid

VÅR PROCESS

  1. Du kontaktar Finsam via mail eller telefon.
  2. Vi återkopplar och fördjupar frågeställningen.
  3. Vi förankrar med relevanta chefer i flera organisationer.
  4. Tillsammans med dig planerar och designar vi genomförandet.
  5. Du får slutdokumentation från oss.

Kontakta oss