Chefsnätverket

"MALMÖ HAR BLIVIT MINDRE"

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning

Idén som föddes ur ett informationsglapp

Många Malmöbor behöver stöd från flera offentliga instanser samtidigt. Om det inte sker en samordning och ett relevant informationsutbyte mellan dessa instanser riskerar det att förlänga Malmöbons tid i utanförskap. Och det var just det som ofta hände. Konflikter uppstod som satte fingret på en större fråga: Avsaknaden av ett enkelt sätt för de högst ansvariga att nå varandra på. Cheferna insåg att de behövde ett forum där de skulle kunna träffas och utbyta information om varandras verksamheter.

Tillsammans med några av dessa chefer mejslade vi fram ett erbjudande där de högsta tjänstepersonerna i Malmö två gånger om året får chansen att träffas på en neutral arena i Finsams regi, nämligen chefsnätverket.

Så går det till

De som träffas i chefsnätverket är från primärsjukvården och psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen i Malmö.

På träffarna informerar cheferna varandra om planerade förändringar inom respektive organisation. En viktig punkt på dagordningen är den inledande incheckningen ”Vad upptar min tid”. Med insyn i varandras planer och utmaningar kan cheferna stötta varandra. Nya samarbeten över organisationsgränserna uppstår.

Finsams roll

Vi bjuder in, processleder mötet, ser till att rätt personer är med och – kanske viktigast av allt – synliggör potentialen som uppstår i rummet när dessa träffas. Varje möte avslutas med frågan om de deltagande vill träffas igen. Svaret på den frågan har varit återkommande jakande sedan starten 2017.

Vad det gett

Nu möts organisationerna i större samförstånd. Tröskeln för att höras av när problem behöver lösas har sänkts. Genom chefsnätverket har projekt som Malmökraften, Kryddgårdenmodellen och REKO möjliggjorts. Malmökraften har i sig lett till att snart 1 800 Malmöbor kommit i arbete eller studier.

Fler lyckade exempel på Koppla samman

REKO

"Finsam är inte bara en samverkansfinansiär – de är genuint intresserade av att samverkan ska fungera. Finsam möjliggör också för oss att testa verksamhet som vi aldrig skulle prövat annars men som sedan blivit ordinarie verksamhet.
Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg

Läs mer

MALMÖKRAFTEN

”När det gäller antal deltagare är ni ett av de största projekten i landet de senaste åren.”
Europeiska socialfonden om Malmökraften.

Läs mer

KRYDDGÅRDEN­MODELLEN

”När det gäller antal deltagare är ni ett av de största projekten i landet de senaste åren.”
Europeiska socialfonden om Malmökraften.

Läs mer