Reko

"FINSAM ÄR INTE BARA EN SAMVERKANSFINANSIÄR – DE ÄR GENUINT INTRESSERADE AV ATT SAMVERKAN SKA FUNGERA. FINSAM MÖJLIGGÖR OCKSÅ FÖR OSS ATT TESTA VERKSAMHET SOM VI ALDRIG SKULLE PRÖVAT ANNARS MEN SOM SEDAN BLIVIT ORDINARIE VERKSAMHET."

– Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg

Reko

Finsam hjälpte till att skapa de kontaktytor mellan Försäkringskassan och vuxenpsykiatrin som saknades för att handläggning av sjukpenningärenden och behandling från psykiatrin för samma personer ska kunna flyta på smidigt. En roll som rehabkoordinator etablerades på två öppenvårdsmottagningar i Malmö. Finsam finansierade satsningen, men ledde också processen att få till informationsflödena mellan rätt personer.

Läs mer om Reko

Fler lyckade exempel

CHEFSNÄTVERKET

”Malmö har blivit mindre”

Läs mer

MALMÖKRAFTEN

”När det gäller antal deltagare är ni ett av de största projekten i landet de senaste åren.”
Europeiska socialfonden om Malmökraften.

Läs mer

KRYDDGÅRDEN­MODELLEN

”När det gäller antal deltagare är ni ett av de största projekten i landet de senaste åren.”
Europeiska socialfonden om Malmökraften.

Läs mer